מאמרים

בחזרה לעמוד המאמרים להיות שמנה ולרזות – סיפור של התמודדות והצלחה אורלי יונה דרורי פרולוג זהו נשברתי החלטתי להשמיע אני שומע

היפראינסולינמיה- השפעת התופעה על היכולת לרזות ודרך להתמודדות

בחזרה לעמוד מאמרים היפראינסולינמיה- השפעת התופעה על היכולת לרזות ודרך להתמודדות  אינסולין הוא הורמון שתפקידו העיקרי הוא לשמש כמתווך אקטיבי בין